U là trời có nghĩa là gì trên Facebook | Ngôn ngữ Gen Z

U là trời là gì?

error: Bạn ơi đừng copy